Vikingové 2020, 2. běh, mladší tábor

Fotky z letošního dobrodružství najdete zde.

Čtvrtek 30. 7. 2020 – Posíláme pozdravy

Všechny děti moc zdravíme a vzpomínáme na ně. Společně s nimi si můžete vyprávět o táboře u fotek, které najdete na odkazu zde.

Středa 29. 7. 2020 – Loučení

Máme zabaleno, zpíváme s kytarou poslední táborové písničky a smutníme, že už to pro mladší děti letos končí. Sejmutím vlajky Sluneční zátoky je naše letošní pouť u konce. Tak zase za rok.

Úterý 28. 7. 2020 – Poslední krok – spoutání vlka Fenrira

Blížíme se ke kýženému cíli. Těsně přes cílem mezi námi vypuká hádka, kterým živlem vlka Fenrira spoutáme? Vodou? Zemí – kořeny Yggdrassilu? Větrem? Rozhodne síla živlu… po boji nám pomocí šifry dochází, že je nutno všechny živly spojit a pak spoutat vlka silou našich myšlenek, emocí, přání a přátelství.

Utkáváme z nich pouta a vhazujeme do posledního živlu: ohně. Hlasité zavytí značí spoutání vlka Fenrira. Vlk je zajištěn, Ragnarok odvrácen. Na počest úspěchu uděluje Ódin zlaté řády Vikingů a spolu s Thorem a Freyou navždy odplouvají po vodě z našich pozemských životů…  společný úkol byl splněn. Slzy dojetí a smutku tečou snad všem z nás.

Odpolední bouřky jsme přečkali v pořádku, sice vydatně pršelo, ale velké bouřky se nakonec táboru těsně vyhnuly. Děti jsou v pořádku a těší se na vás, i když v očích mnohých z nich jsme poznali, že by tu nejraději zůstaly i dál ;).

Pondělí 27. 7. 2020 – Konečně na hada! Kejklíři ve vesnici a noční výprava do Asghardu

Tentokráte se probouzíme do slunného, krásného dne, a tak není na co čekat…vyrážíme za hadem do fjordu! Děti i se svými jarly v plném nasazení postupně doplouvají na drakkarech do pekařství pro rohlíky, do uzenářství pro párky a do smíšeného zboží pro kečup nebo hořčici, přesně tak, jak to samy vymyslely. Cestou unikají před hadem, který na ně hází své jedovaté sliny. V cíli pak sestavují párky v rohlíku, dokud jich nemáme dost. Následně vyráží posádka jarlů a umísťuje párky v rohlíku hadovi na ocas, a skutečně! Hada jsme ošálili a podařilo se dosáhnout toho, že se zakousl do svého ocasu. Druhý z dílčích úkolů v oddálení Ragnaroku je splněn. Panuje všeobecné nadšení a dobrá nálada.

Neděle 26. 7. 2020 – Poklidný den před útokem na hada; Vikingská taneční zábava

Probouzíme se do chladného, deštivého dne, a tak se nakonec domlouváme, že původně plánovanou výpravu na hada o jeden den odložíme. Doděláváme štíty, pokračujeme ve vikingských dovednostech, a plníme tak zkoušky na sedláky, učence a vojáky.

Skorokadeti od Lukyberga a skoro lodníci od Másselsona zjistili, že se hlava hada nachází ve fjordu, zítra se tedy pokusíme hada zajistit na palubních člunech.

Po večeři se účastníme pravé vikingské zábavy, učíme se vikingské tance, tančíme a veselíme se.

Sobota 25. 7. 2020 – Hledání hada Jörmungandera – celodenní putování

Vyrážíme na celodenní putování do různých koutů světa a hledáme hada. Ač nožky cestou děti trochu bolely, přišly spokojené a zdravě unavené. Referují bohům, kde hada viděly. Z toho, že byl had spatřen v různých koutech světa, vyvozujeme, že had obepíná celou Zemi, a přemýšlíme, jak hada zneškodnit. Samy děti vymyslely, že ho necháme kousnout do svého ocasu, na který ho přilákáme tím, že mu na něj dáme párek v rohlíku. Naše původní plány byly trochu jiné :), ale proč ne…:)  Nápad dětí se nám líbí a domlouváme se, že do toho zítra jdeme.

Večer nastává ta správná chvíle pro ocenění některých z nás Řádem Vikingů.

 

Pátek 24. 7. 2020 – Zdobení štítů, trpasličí řemesla a uspání obra Hrýma

Den se nese ve znamení výroby. Zdobíme si své obranné štíty a navštívili nás trpaslíci, kteří nás učí svá řemesla…vyrábíme vousy, barvíme, šijeme, navlékáme…. prostě vyrábíme vše, co si dokážeme, a vlastně možná z počátku ani nedokážeme, představit.

 

Den se jeví celkem poklidně do chvíle, než jsme zjistili, že se z osady ztratil gong. Mohlo by se zdát, že se jedná o drobnost, ale rázem se nejsme schopni domluvit v podstatě na ničem…kdy usedneme společně k obědu? Kdy se sejdeme ke společné aktivitě? …

Kdo nám ho sebral, zjišťujeme záhy dle obřích stop. Na obra si však troufneme jen v noci. Namícháme mu lektvar a tím ho uspíme.

Jakmile padla noc, plížíme se přímo do obrovy pevnosti a obra pomocí lektvaru uspáváme. Bereme si zpět  i náš gong a první dílčí úkol v cestě za odvrácením Ragnaroku máme splněný.

 

Čtvrtek 23. 7. 2020 – Útok trollů ze severu

Obklíčili nás trollové ze severu… Dříve než se vydáme do boje, rozdělují si nás kněžky do tří skupin v závislosti na tom, jaký živel uctíváme, zda vodu, vzduch, či zemi. Pro dostatečné odlišení dostáváme barevná trika náležící barvě živlu. Boj s trolly může začít.

 

 

 

Probíháme mezi nimi a obáváme se o své holé životy. Jarlové stojí v našem čele a snaží se získat klíč k naší obraně. Nakonec se nám podařilo klíč k obraně sestavit a před trolly se ubránit. Zjišťujeme, že pro posílení obrany je potřeba dorazit ke kmeni Yggdrasilu, stromu propojujícímu vikingský svět lidí, bohů a podsvětí. Tam je pro každého z nás nachystán obranný štít v barvě živlu.

Odpoledne pokračujeme v plnění vikingských dovedností a plaveckých zkoušek; učíme se správně zacházet s obrannými štíty a trénujeme jízdu na drakkarech.

Na nástupu se od bohů dozvídáme, že to byl nevyzpytatelný Loki, syn Ódina, kdo na nás poslal trolly. Jeho děti jsou těmi, které je potřeba zajistit a usměrnit, aby se nám podařilo zachránit svět před blížícím se Ragnarokem. Cíl našeho dalšího pobytu ve světě Vikingů je tedy jasný: najít a zajistit tři Lokiho děti: obra Hrýma, hada Jörmungandera a vlka Fenrira.

 

Středa 22. 7. 2020 – Seznámení se světem Vikingů

Dopoledne vyrážíme na svou první výpravu do vikingského světa. Setkáváme se s místními obyvateli, kteří nám představují svou kulturu, své písmo, své zvyky a tradice. Vše si na vlastní kůži zkoušíme a dobře si uvědomujeme, že pro přežití ve zdejším drsném, severském prostředí je zapotřebí si řadu z dovedností ještě osvojit.

Po obědě tak zahajujeme plnění vikingských dovedností a zdokonalujeme se v oblastech vojenství, zemědělství a vzdělanosti. Každý z nás se chce stát vojákem, sedlákem i vzdělancem.

 

Zkoušíme jízdu na drakarech a někteří z nás skládají plavecké zkoušky.

Na nástupu před večeří mezi nás opět přichází bohové, Ódin, Thór a Freya a už i před námi připouštějí, že i oni se obávají, zda nepřichází soumrak bohů – Ragnarok. Jsme ostražití, ale žádné další kroky nepodnikáme.

 

 

 

Úterý 21. 7. 2020 – Připlutí k neznámé pevnině

Probouzíme se do mokrého tábora a vyprávíme si zážitky z noční bouřky, ale od budíčku už neprší a tábor pomalu vysychá. Po snídani nám kapitáni představují režim a pravidla na palubě. Dovybalujeme si to, co jsme včera nestihli, a vyrážíme na svou první vycházku do okolí. Rozdělujeme se do posádek a někteří z nás již zkouší jízdu na palubních člunech – pramicích.

Před večeří ohlašuje na nástupu služební kapitán Lukáš, že jsme se přiblížili k neznámé pevnině, avšak po detailním průzkumu zjistil, že jsou zdejší moře mělká, a tak není možné Audacií přirazit až ke břehu. Děti přichází s návrhy, co s tím, a společně se domlouváme, že nejlepší bude realizovat návrh plavčice od Týnky, a to dorazit k neznámé pevnině na palubních člunech. Vyrazíme za setmění.

Plujeme po fjordu a s napětím očekáváme, kde se vylodíme … jdeme za světlem. Po chvilce z informací vyvozujeme, že jsme se vylodili na území Vikingů, v poněkud nepříznivé době. Nejprve se zdá, že budeme přiřazeni do zdejších rodin a odděleni od svých kamarádů a kapitánů, ale ti si to nenechají líbit. Utkávají se postupně v soubojích s místními vikingy ve vikingských dovednostech a prokazují tak Odinovi, Thórovi a Freye, že jsou hodni postavit se do čela zdejších vesnic, a ti je pasují na jarly. Stáváme se součástí vikingského světa a tušíme z náznaků, že se tu objevujeme v době, kdy je svět ohrožen Ragnarokem.

 

Pondělí 20. 7. 2020 – Nalodění na Audacii, Vyplutí

Jsme v pořádku na místě. Přijíždíme na palubu Audacie a rozdělujeme se do oddílů. Nejstarší kluci se ubytovávají ve stanech, starší holky v dvou a třílůžkových chatkách a nejmladší tradičně ve velkých, čtyřlůžkových chatkách. Špagety na úvod potěší snad každého. Po večeři svolává admirál Ondra první nástup, dostáváme barevné námořnické čapky a slavnostně vyplouváme vstříc novým dobrodružstvím. Uleháme ke své první noci ve Sluneční zátoce a všechny rodiče moc zdravíme.

© 2024 - Admiralita druhého běhu přístavu ve Sluneční zátoce. Pokud potřebuješ, psát nám můžeš na admiral.druheho.behu@seznam.cz.