ARCHIVE

Pacifik

Šťastně zpět na palubě

Z jednodenního putování Pacifikem se všichni vrátili v pořádku. Sice někteří zmoklí jako slepice, ale o to s lepší náladou! Starší lodníci a...

Putování Pacifikem

Pacifikem každý po své ose, aneb vyrážíme na celodenní putování. Kadeti jsou v pořádku, nezmokli a míří z Orlíku na...

Loď ohrožena mořským vírem

Kadeti se od nás již oddělili, ale i tak se nám podařilo boj s mořským vírem zvládnout… Slavíme opět jak jinak než zpěvem námořnické...

Máme srdce námořníka?

Okoušíme vodu ze všech moří planety Země… získáváme pravé námořnické tetování a až nyní můžeme hrdě prohlásit, že námořnictví je...

Vstříc Pacifiku

Loučíme se se Střední Amerikou, od Zorra dostáváme na památku speciální prsten a vydáváme se vstříc největšímu oceánu na světě. Čeká nás...

© 2024 - Admiralita druhého běhu přístavu ve Sluneční zátoce. Pokud potřebuješ, psát nám můžeš na admiral.druheho.behu@seznam.cz.