d

Výprava se chýlí ke konci

Výprava se chýlí ke zdárnému konci, je potřeba dostát všech podmínek smlouvy… svět jsme obepluli, shromáždili jsme kulturní střípky z celého světa a nyní je pro nás připravena odměna 1000 eur…

© 2024 - Admiralita druhého běhu přístavu ve Sluneční zátoce. Pokud potřebuješ, psát nám můžeš na admiral.druheho.behu@seznam.cz.