d

Revoluce

Reformy se nám však nezdají a uvěříme mladému Františkovi Iljičovi, který nám slíbí, že dobře nám bude pouze v režimu „všechno je všech“, „všechno máme dohromady“ „všichni jsme si rovni“.

Sesazujeme cara a revolucí se do čela oddílů dostávají ti nejstarší z nás, kadeti. Chvilku se zdá nově nastolený režim jako výhra, ale po krátké době zjišťujeme, že se v zásadě jedná o podvod a vyzýváme cara vrátit se zpět k moci.

© 2024 - Admiralita druhého běhu přístavu ve Sluneční zátoce. Pokud potřebuješ, psát nám můžeš na admiral.druheho.behu@seznam.cz.