d

Rokování o plavbě

Admirál Aba nás všechny sezval do své kajuty, kde společně domlouváme strategii o tom, jak svět obeplujeme. Teprve nyní nám dochází, jak obtížné bude během tak krátké doby navštívit téměř 200 států světa. Po usilovné debatě mezi admirály, kapitány a geografickou společností docházíme k závěru, že svět rozdělíme na 13 kulturně si podobných regionů a navštívíme vždy vybrané státy těchto regionů. Při plánování cesty se nám zjevil patron každého regionu a slíbil nám, že nás regionem provede. Donald Trump v Severní Americe, Petr Veliký v Rusku, Ibn Síná v Arabském světě atd. atd…

Ukládáme se do postýlek a admirál Aba otáčí kormidlo lodi směr Západní Evropa!

© 2024 - Admiralita druhého běhu přístavu ve Sluneční zátoce. Pokud potřebuješ, psát nám můžeš na admiral.druheho.behu@seznam.cz.