d

Vypořádání smlouvy a vyvolání vzpomínek na patrony

Naskytá se nám nečekaná nabídka: 1000 eur nebo střípek kultury z jednoho regionu, který nám zůstane na vždy jako památka na letošní plavbu kolem světa? Volba je na každém z nás…

Jednu sadu kulturních střípků ukládáme na dně Landy jako odkaz pro další generace … každému z nás je jasné, že toto je skutečně tečka za letošní plavbou… Když navigátorka Petty nese nádobu s předměty přímo do středu Landy, jen stěží zadržujeme slzy…

Admirál Aba usoudil, že nyní nastala ta správná chvíle ocenit ty nejlepší z nás zlatým řádem plavby kolem světa.

© 2024 - Admiralita druhého běhu přístavu ve Sluneční zátoce. Pokud potřebuješ, psát nám můžeš na admiral.druheho.behu@seznam.cz.